İndirimli Elektrik Enerji Satışı

Söz konusu kanunla hayatımıza giren Serbest Tüketici kavramı; ihtiyacı olan enerjiyi istediği tedarikçiden alma serbestliğine sahip abone anlamına gelir. Günümüzde serbest tüketici olabilmek için bir yılda toplam 2.400 kWh enerji tüketmek gerekmektedir. 

Bu da evlerin dahi enerji alacakları tedarikçiyi seçme serbestisine sahip olacakları anlamına gelmektedir.

Şirketimiz Serbest Tüketici konumundaki müşterilerine indirimli elektrik satışı sağlamaktadır.

YUKARI