Ölçümler

ENERJİ KALİTESİ ÖLÇÜMÜ

Enerji analizörü ile yapılacak ölçümlerde işletmenizin elektrik enerjisinin kalitesi ölçülmektedir. Yapılan ölçümler sonucunda, anlık akım, gerilim ve güç değerleri, güç faktörü, harmonik ölçümleri gibi birçok noktada enerjinin kalitesi kolayca değerlendirilebilmektedir.
DUVAR ISI GEÇİRGENLİK PERFORMANSI ÖLÇÜMÜ
U katsayısı ölçüm cihazı ile binalarınızdaki duvarların ısı iletim katsayısı ölçümü yapılmaktadır. Yapılan bu ölçümler, binanın içerisindeki enerjinin ne kadarını boşa harcadığımız konusunda bir fikir vermektedir. Yalıtım öncesi ve sonrasında yapılacak olan ölçümler ile, yalıtımın binaya ne kadar fayda sağladığı tespit edilebilmektedir.
AYDINLIK SEVİYESİ ÖLÇÜMÜ
Lüxmetre cihazı ile, ortamlarınızın aydınlık şiddeti ölçülmektedir. Yapılan ölçümler, standartlara uygun aydınlık seviyeleri ile karşılaştırılarak, aydınlatma için fazla bir enerji gideri olup olmadığı kontrol edilebilmektedir. Bunun yanında çalışma alanlarındaki aydınlık seviyesinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yeterli olup olmadığı tespit edilmektedir.


BASINÇLI HAVA TESİSATI ÖLÇÜMLERİ

Basınçlı hava hattınızda,
1. İstenilen noktadan basınç ölçümü,
2. İstenilen noktadan çiğ noktası (havanın nemlilik oranı, hava kalitesi),
3. İstenilen noktadan, istenilen anda geçen havanın hızı ve hava miktarı ölçümü,
4. Sanayide büyük bir enerji kaybına sebep olan basınçlı hava hatlarındaki sesleri kulak ile duyulamayacak seviyede olan kaçak noktalarının tespiti yapılmaktadır.


HAVA KANALI ÖLÇÜMLERİ

Hava kanallarında, kanaldan geçen havanın sıcaklık, nem, hız ve hava miktarı ölçümleri yapılmaktadır. Bu ölçümler sayesinde kullanılan cihazların verimliliği hakkında bilgi sahibi olunmaktadır.


TERMAL ÖLÇÜMLER
Termal kamera cihazı ile cisimlerin sıcaklıklarını uzaktan infrared olarak ölçebilmekteyiz. Sıcaklık farklılıklarını renksel olarak görsel anlamda başarılı bir şekilde fotoğraflayan bu cihaz, sanayide kazan/fırın, chiller sistemi ve tüm tesisatlarda ısı kayıplarını, elektrik motorlarında ve kablolardaki ısınmaları, binalarda ise ısı köprülerini görmemizi sağlar.


SICAKLIK ÖLÇÜMÜ

Sıvı daldırma probu ve yüzey sıcaklık ölçer probu ile sıvılarda ve katı cisimlerin yüzeylerinde sıcaklık ölçümü yapılabilmektedir. Ayrıca ulaşılması elverişsiz veya güvensiz noktaların sıcaklık ölçümü, Lazer Termometre cihazı ile uzaktan gerçekleştirilebilmektedir.


GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ


Ses şiddeti ölçer ile, bulunduğunuz ortamdaki gürültü seviyesini ölçmemiz mümkündür. Bu ölçüm sonucunda içinde bulunduğunuz ortamdaki gürültü seviyesinin, iş sağlı ve güvenliği açısından uygun olup olmadığı tespit edilebilmektedir.


DEVİR/HIZ ÖLÇÜMÜ

Takometre cihazı ile dönen cisimlerin temaslı veya temassız ölçüm metoduyla dönüş hızları ve devir sayıları ölçülebilmektedir.


SIVI İLETKENLİK ÖLÇÜMÜ
Kazanlarınızın blöf suyundan alınan numunelerin veya istediğiniz herhangi bir sıvının iletkenlik ölçümü yapılmaktadır.

KAZAN/FIRIN YANMA VERİMİ – EMİSYON ÖLÇÜMÜ
Baca gazı analizi cihazı ile kazan veya fırınlarınızda yanma verimi ölçümü yapılabilmekteyiz. Ayrıca sahip olduğu sensörler sayesinde çevresel faktörleri ilgilendiren, hava kirliliğine sebep olan NO, NO2, SO2 parametrelerinin ölçümü hizmeti de sağlanabilmektedir. Bu emisyonların azaltılmasına yönelik çalışmalarınıza ışık tutacak sonuçlar rapor halinde sunulmaktadır.

YUKARI