Serbest Tüketiciler

Enerji Piyasası Kurulu tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunması veya iletim sistemine doğrudan bağlı olması nedeniyle tedarikçisini seçme serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişiye denir.

Bir önceki takvim yılına ait toplam elektrik enerjisi tüketimleri SERBEST TÜKETİCİ limitini (2017 için 2.400 kWh) geçen tüketiciler,

Kendi üretiminden tükettiği miktar dahil toplam elektrik enerjisi tüketim miktarı serbest tüketici limitini geçen otoprodüktör lisansı sahibi tüzel kişiler,

Bir önceki takvim yılındaki tüketimi serbest tüketici limitini geçmeyen ancak, içinde bulunulan yılda serbest tüketici limitini geçeceğini ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye taahüt eden ve anlaşması veya abonelik sözleşmesindeki bağlantı gücü veya sözleşme gücü dikkate alınarak hesaplanan tüketim değeri serbest tüketici limitini geçen tüketiciler,

İçinde bulunulan yılda serbest tüketici limitini geçeceğini ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye taahüt eden ve bağlantı anlaşmasındaki bağlantı veya sözleşme gücü dikkate alınarak hesaplanan tüketim değeri serbest tüketici limitini geçen yeni tüketiciler.

Son iki paragraf kapsamında serbest tüketici niteliği kazanmış tüketicilerin gerçekleşen tüketimlerinin başvuru tarihindeki serbest tüketici limitinin altında kalması halinde, bu hususun tesbitini izleyen oniki ay boyunca tüketim miktarlarına bakılmaksızın serbest tüketici hakkından yararlanamaz.

SERBEST TÜKETİCİ'LER KİMDEN ENERJİ ALABİLİR?

1 - Otoprodüktörler (OP)

2 - Üretim Şirketleri (ÜŞ)

3 - Toptan Satış Şirketleri (TSŞ) / TETAŞ / Özel Toptan Satış Şirketi (ÖTSŞ)

4 - Perakende Satış Şirketi (PSŞ)

5 - Tedarikçilerin enerji/kapasite sağlayamadığı durumlarda bölgelerindeki perakende satış lisansına sahip dağıtım şirketlerinden son kaynak anlaşmaları kapsamında enerji/kapasite alabilir.

Gerçek veya tüzel kişilerin, otoprodüktör grubu lisansı sahibi bir tüzel kişinin ortağı olması veya bir organize sanayi bölgesinde yer alması ST niteliği kazanmalarından doğan tedarikçilerini seçme haklarını ortadan kaldırmaz.

YUKARI