Gerekli Belgeler

İndirimli Elektrik geçişini tamamlamak için aşağıdaki belgeleri ulaştırmanız gerekmektedir:

  • Son fatura fotokopisi 
  • Şirket imza sirküleri fotokopisi (ticari işletmeler için)
  • Kimlik fotokopisi
  • Doldurulmuş ve imzalanmış Şems Enerji elektrik satış sözleşmesi
  • Doldurulmuş ve imzalanmış enerji alım - satım bildirim formu(İA-02)
  • Doldurulmuş ve imzalanmış perakende satış sözleşmesi sona erdirme talep formu

YUKARI